Chaloupky o.p.s. - školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

chaloupky logoJe nezisková nevládní vzdělávací institucí s dlouhou tradicí. Zabývá se především environmentální výchovou a vzděláváním. Děti i dospělé vede k ochraně přírody a trvale udržitelnému způsobu života. Působí v Kraji Vysočina a to již od roku 1992. Na šesti pracovištích uskuteční každoročně stovky jednodenních a vícedenních výukových programů pro děti i pedagogy.

Kromě toho nabízí i programy sociálně-terapeutické pro osoby se speciálními sociálními potřebami. Pro tuto oblast využívá metody zahradní terapie ve svých přírodních zahradách.

Převzato z webových stránek instituce

Dnes je 22. 10. 2020
Počasí
na naší přírodní zahradě
mlha
7 °C
Nahoru