Spolupráce

Gengel o.p.s.

gengel-ops-logo-1427555341Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Číst více...

Chaloupky o.p.s. - školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

chaloupky logoJe nezisková nevládní vzdělávací institucí s dlouhou tradicí. Zabývá se především environmentální výchovou a vzděláváním. Děti i dospělé vede k ochraně přírody a trvale udržitelnému způsobu života. Působí v Kraji Vysočina a to již od roku 1992. Na šesti pracovištích uskuteční každoročně stovky jednodenních a vícedenních výukových programů pro děti i pedagogy.

Číst více...

Lipka - školské zařízení pro enviromentální vzdělávání

lipka-logoPosláním Lipky je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých směřující k osvojování environmentálně příznivějších způsobů života.

Číst více...

Dnes je 26. 11. 2022
Počasí
na naší přírodní zahradě
jasno
2 °C
Nahoru