GENGEL – staré odrůdy v naší zahradě

20 let_jina_barva3Naše škola se zapojila do projektu GENGEL o.p.s. „Staré odrůdy ve školách“.

Ve sbírce GENGELU i dalších pěstitelů se nashromáždila řada cenných a zajímavých starých, krajových i rodinných odrůd užitkových rostlin. Jejich cílem je tyto odrůdy nejen uchovávat, šířit, pěstovat a semenařit, ale také předávat informace o nich a šířit povědomí o důležitosti a smyslu jejich pěstování v dnešní době. Význam zapomenutých mizejících odrůd není jen zemědělský, ale tyto odrůdy mají důležité postavení i v oblasti národopisné, jazykové, kulinářské, náboženské, léčitelské, krajinářské apod. Provázejí nás od nepaměti a je v nich ukryt cenný kulturní odkaz našich předků, z něhož mohou čerpat budoucí pokolení. Cílem pěstování starých odrůd ve školách je zejména seznámit se s tradičními kulturními plodinami a základními znalostmi z oblasti semenaření. V centru pozornosti nestojí výsledek a zisk, jako spíše samotný proces poznávání a zkoumání. Vypěstovat semena není povinný závazek, ale spíše vítaný bonus. Zejména v prvních letech je možné zkoušet různé druhy i odrůdy, postupy pěstování a postupně nabývat semenářské dovednosti. Každý pěstitel musí počítat s nepřízní počasí i s případnými chorobami a škůdci. Právě tvořivým překonáváním těchto překážek se můžeme něco nového naučit. Semena vybraných odrůd jsme získali darem od společnosti GENGEL, společně s informačním manuálem a pokyny k pěstování. Prozatím se naše škola zapojila do projektu jako: „Pěstitelé vybraných odrůd“. Co předcházelo, než jsme vstoupili do tohoto zajímavého projektu? Nejprve jsme museli nechat otestovat na Mendelově univerzitě v Brně složení půdy z naší zahrady, a to na částice, půdní typ a pH. Potom jsme napsali a odeslali průvodní dopis do společnosti GENGEL, kde jsme popsali podnebí, ve kterém se naše školní zahrada nachází, jaká půda je přítomna v našich záhonech. Dále jsme vybrali semena rostlin, které budeme pěstovat. Společně jsme vybrali tři odrůdy: Černucha damašská, Sléz maurský, Fazol keříčkový – „Andělský“. Naši žáci vybrali záhon, který jsme vyčlenili k pěstování darovaných semen, aby nedošlo k přenesení pylu z jiných rostlin, fazol je rostlina samosprašná. K výsevu dojde v květnu, kdy již nehrozí přízemní mrazíky, poněvadž luskoviny jsou velmi citlivé na nízké teploty. Záhon bude řádně označen keramickými popiskami jednotlivých odrůd. Žáci naší školy se aktivně zapojí do péče o tyto odrůdy, a to pravidelnou kontrolou, zálivkou a odstraňováním nežádoucího plevelu. V létě po dozrání semen musí žáci semínka sklidit a nechat důkladně dosušit na vzdušném místě, protože po skončení zahradnické sezóny ke konci října 2019 musíme přebytky semínek zaslat zpět na adresu společnosti GENGEL, společně s vyplněným dotazníkem a popisem naší pěstitelské práce. Popis vybraných rostlin. Černucha damašská je jednoletá, modře kvetoucí, okrasná rostlina, vhodná do suchých vazeb pro květy i zralé tobolky. Její semena jsou sladká a chutnají po jahodových bonbónech, udržuje se lehce - samovýsevem. Sléz maurský je léčivka, která byla dříve přítomna na všech starých rolnických zahrádkách. Květenství je fialové barvy, jedná se o nenáročnou rostlinu, která je vhodnou potravou pro hmyzí opylovače. Usušený květ se využívá na čaj k léčbě nemocí horních i dolních cest dýchacích, při zánětu průdušek. Slizovité látky mají blahodárný účinek na sliznici dýchacích cest. Sléz je součástí čajových směsí pro děti. Fazol keříčkový – „Andělský“ je luskovina, která se konzumuje uvařená po dokonalém dozrání např. v polévce. Fazol se vyznačuje bílou barvou a zvláštní boční kresbou, která připomíná postavu anděla s křídly, odtud název „Andělské“. Rodinná odrůda z oblasti Hané, obdoba semena „Vojáčkových fazolí“. Velmi chutná a dobře vařivá stará odrůda našich babiček.

Zdroje: http://gengel.cz/content/57-prehled-projektu-stare-odrudy-ve-skolach http://gengel.cz/3392-cernucha-damasska http://gengel.cz/3426-slez-maursky http://gengel.cz/fazol-kerickovy/1069-andelske.html

Dnes je 26. 11. 2022
Počasí
na naší přírodní zahradě
jasno
2 °C
Nahoru