Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.stažený soubor

 

V rámci programu (plnění jednotlivých úkolů a soutěží) žáci získávají body, které si mohou směnit v katalogu za zajímavé odměny (sportovní náčiní, výukové pomůcky, výtvarné pomůcky.......). Žáci se učí být odpovědní za odpad, který vytváří, a šetřit tak životní prostředí.

Do projektu recyklohraní jsme zapojeni od roku 2009.

Dosud jsme vytřídili 448 kg elektrozařízení a 136 kg baterií. A jako dárky jsme si vybrali kopací míč, barevné křídy, českou abecedu, hru věž, chodníkové křídy, kroket sadu a plážový slunečník. :)

Úvodní text - zdroj: www.recyklohrani.cz

Dnes je 27. 11. 2022
Počasí
na naší přírodní zahradě
jasno
2 °C
Nahoru