Aktuality

Živé drahokamy přírody na školní zahradě

housenka copy„Babí léto“ je v plném proudu i na přírodní ukázkové zahradě. Nejen, že zahrada po celý čas krásně roste, kvete a plodí, ale navíc nás neustále překvapuje a ohromuje svou barevnou, druhovou a živočišnou rozmanitostí. Společně s žáky jsme při sklizni bylin a zeleniny objevili tři nádherné housenky vzácného, dnes již chráněného motýla, Otakárka fenyklového.

"Otakárek fenyklový (Papilio machaon) – patří v České republice mezi nejkrásnější a největší denní motýli. Rozpětí křídel Otakárka dosahuje velikosti 7-9 cm. Obývá rozsáhlé oblasti Evropy, Asie i Severní Ameriky. Nejčastěji se vyskytuje na loukách a lesních světlinách, ale i v horách a zahradách, kde samičky často kladou vajíčka. V poledne jich můžeme spatřit více na vyvýšeném místě v okolí. Potravní spektrum housenky není tak úzké jako u jiných druhů. Živí se listy různých miříkovitých (okoličnatých) rostlin: mrkve, fenyklu, bedrníku, kopru, kmínu a petržele. Housenka Otakárka postupně mění barvu. Nejprve je černá s červenou kresbou, později je zelená s černými pruhy a oranžovými tečkami. Při ohrožení zaujímá obranný postoj s vystrčenou oranžovou vidličkou a vylučuje páchnoucí výměšek. Dospělá housenka se zakuklí. Čas na vylíhnutí motýla z kukly je závislý na teplotě. Při vyšší letní teplotě stačí jeden až dva týdny. Nízké teploty však mohou zastavit vývoj až na několik měsíců a to do doby dosažení teplejšího počasí. Motýl tedy přezimuje v podobě kukly. V severních oblastech se vyvíjí pouze jedna generace, na jihu dvě až tři. Druhá generace jednoho roku se liší od první sytějším zbarvením a žlutě poprášenými černými elementy kresby na křídlech. Housenka měří v dospělosti až 10 cm." 

Text zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otak%C3%A1rek_fenyklov%C3%BD

Při objevení nových obyvatelů ve školní zahradě jsme měli o to větší radost, že vzhledem k úbytku některých druhů hmyzu, zvláště pak motýlů, se tito nádherní a užiteční tvorové zabydlují zrovna u nás. Příčina úbytku motýlu tkví v nedostatku potravy nejen pro dospělce, ale hlavně pro jejich housenky. Dospělí jedinci se živí jen nektarem kvetoucích rostlin. V dnešních zahradách se pěstují většinou jen zelené trávníky, které se každých čtrnáct dní sečou. Zahradám chybí kvetoucí rostliny a keře, aby od jara až do podzimu stále kvetly. Potom budou mít motýli dostatek čerstvých sladkých šťáv.

Dokazujeme, že snažení a práce všech pedagogů není zbytečná. Naším úkolem je ukázat žákům krásu i různorodost flóry a fauny. Vést je k šetrnému a ohleduplnému chování vůči přírodě, vážit si darů země a chránit ji pro budoucí generace. Když budeme milovat přírodu, bude i ona milovat nás.

                                                                                                                  Pavla Blahovcová

otakárek

Obrázek zdroj: http://www.naturephoto.lt/fotografija/machaonas_1

Dnes je 22. 10. 2020
Počasí
na naší přírodní zahradě
mlha
7 °C
Nahoru